Lịch khởi hành tour ghép hàng tuần

                         LỊCH KHỞI HÀNH VÀ BẢNG GIÁ GHÉP MIỀN TRUNG

 

Mã Tour Chương trình Khởi hành Giá thanh toán: Net bao gồm VAT (ĐVT:1.000đồng/khách)
K/sạn 2 sao K/sạn 3 sao K/sạn 4 sao
VN/VK QT VN/VK QT VN/VK QT
VTM01

5N/4Đ

ĐN – Sơn Trà – Bà Nà -Hội An – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha Thứ Tư,    Thứ Bảy 3.100 3.500 3.400 3.800 3.900 4.400
VTM02

5N/4Đ

ĐN/Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An Thứ Hai 3.100 3.500 3.400 3.800 3.900 4.400
VTM03

5N/4Đ

ĐN/Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha – Cù Lao Chàm – Hội An – Ngũ Hành Sơn Thứ Sáu 3.000 3.300 3.200 3.700 3.900 4.300
VTM04

4N/3Đ

ĐN – Bà Nà – Hội An – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha Thứ Năm, Chủ Nhật 2.800 3.100 3.200 3.600 3.700 4.100
VTM05

4N/3Đ

ĐN – Sơn Trà – Bà Nà – Hội An – Huế Thứ Tư, Thứ Bảy 2.700 3.000 2.900 3.200 3.400 3.700
VTM06

3N/2Đ

ĐN – Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha Thứ Hai, Thứ Sáu 2.300 2.600 2.600 2.900 2.900 3.200
VTM07

2N/1Đ

Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha Thứ Hai,

Thứ Sáu

1.300 1.700 1.500 1.800 1.800 2.000
VTM08

1N

Huế – Động Thiên Đường/Phong Nha Thứ Ba,

Thứ Bảy

600 (Việt Nam, Việt Kiều, Quốc Tế)

 

6.853 thoughts on “Lịch khởi hành tour ghép hàng tuần